Voor welke soorten zorg kan ik bij jullie terecht?

  • Persoonlijke verzorging:
    Denk bijvoorbeeld aan het helpen met wassen en aankleden.
  • Begeleiding individueel:
    Wij kunnen u helpen de draad van het dagritme op te pakken, door samen dingen te ondernemen. Ook kunnen wij de mantelzorger ondersteunen zodat deze even tot rust kan komen. Zorgvragers met een zorgzwaarte pakket bieden wij ook begeleiding aan om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.
  • Begeleiding groep:
    samen met anderen werken aan sociale vaardigheden en samen dingen ondernemen om de dagstructuur te handhaven of terug te vinden. Wij bieden activiteiten op onze locatie( koken, creatieve werkzaamheden,  en activiteiten in de buitenlucht)

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage

Wanneer u gebruik maakt van dagbesteding of begeleiding via de WMO moet u een eigen bijdrage betalen. Deze wordt door het CAK berekend en is inkomensafhankelijk.


Waar staat de afkorting WMO voor

WMO betekent: Wet Maatschappelijke ondersteuning


Waar staat de afkorting PGB voor

PGB betekent: persoonsgebonden budget