Privacybeleid

Privacybeleid


1- Zorgbureau Zeeland heeft een privacyreglement waarin beschreven is hoe Zorgbureau Zeeland omgaat met uw persoonlijke gegevens.

2- Om goed te kunnen begeleiden leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer geregeld:

 • wie toegang heeft tot uw gegevens;
 • aan wie uw gegevens worden verstrekt;
 • hoe uw gegevens worden beveiligd;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • hoe om te gaan met eventuele datalekken.

3- Verder is in dit reglement geregeld dat:

 • wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
 • wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
 • alleen degenen die betrokkenen zijn bij de begeleiding aan u, op de hoogte zijn van uw situatie;
 • wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen; u recht heeft om uw gegevens in te zien;
 • u ons kunt verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
 • u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de begeleiding is beëindigd.

Meer weten? Klik hier voor het privacyreglement.

U kunt als cliënt van Zorgbureau Zeeland per e-mail een verzoek doen aan: j.schardijn@zbz.nu.”

55yv0v1i9s3lkw96zaewrfc.png

Zorgbureau Zeeland
Singel 119
4382 LN Vlissingen

Telefoon: 0118-441733
Mobiel: 06-10968803
E-mail: [j.schardijnzbz.nu]

Klik hier voor ons privacyreglement

Certificering

Zorgbureau Zeeland heeft een WTZi toelating, een NEN EN 15224 certificaat en Jessica Schardijn is KIWA gecertificeerd.

Ontwerp zonder titel-3.png